รายการพิเศษในงบกำไรขาดทุน รายการที่ไม่ได้เกี่ยวกับการดำเนินงาน

สร้างเมื่อ: 29/11/2019 อ่าน: 191ครั้ง | Vote: 0 ครั้ง 0 คะแนน

รายการพิเศษในงบกำไรขาดทุน รายการที่ไม่ได้เกี่ยวกับการดำเนินงาน

โหวตให้คะแนน:
TAG: