นนทบุรี เบอร์โทร สรรพากร เช็คสิทธิ โควิด-19 นนทบุรี ศาลากลาง สรรพากร นนทบุรี เขต 1 เบอร์ โทร.

Click to rate this post!
[Total: 1 Average: 5]
สรรพากร บางบัวทอง
สรรพากร บางบัวทอง

การนำส่งเอกสารสรรพากรพื้นที่บางบัวทอง (จังหวัดนนทบุรี)

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคระบาดโคโรน่า โควิด-19 ทำให้ทางกรมสรรพากรต้องมีการลดความเสี่ยงการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โดยให้ผู้ที่ต้องการนำส่งเอกสารให้เจ้าหน้าที่สามารถส่งเอกสารทางออนไลน์ได้ในบางส่วน เพราะเจ้าหน้าที่ของกรมสรรพากรพื้นที่บางบัวทอง รวมทั้งพื้นที่สำนักงานส่วนมากจำเป็นต้องปฏิบัติงานที่บ้านของตนเอง

สำหรับการนำส่งเอกสารสรรพากรพื้นที่บางบัวทอง และพื้นที่ส่วนใหญ่จะต้องแนบเอกสารแบบฟอร์มชื่อ “ใบนำส่งเอกสาร” โดยจะสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มแนบก่อนได้จากที่อยู่เว็บไซด์  https://refundedcheque.rd.go.th/itp_x_tw/pages/ITPsenddocument.jsp ซึ่งเป็นของกรมสรรพากรโดยตรง

ข้อมูลที่ต้องระบุในเอกสารแบบฟอร์มชื่อ “ใบนำส่งเอกสาร”

 • ชื่อ-นามสกุลของผู้ที่ต้องการนำส่งเอกสาร (หากมีชื่อกลางก็ส่งชี้แจง)
 • เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร
 • ระบุเอกสารที่ต้องการนำส่ง โดยเป็นหัวข้อเอกสารเท่านั้นไม่ต้องระบุรายละเอียดทั้งหมดก็ได้ หากมีรายละเอียดสามารถใส่มาโดยสังเขป
 • ใส่ข้อมูลที่ต้องการส่งเช่น ส่งทางออนไลน์ให้ระบุ URL: http://www.rd.go.th แต่หากส่งทางไปรษณีย์ ตามข้อมูลที่อยู่ของพื้นที่บางบัวทอง สามารถนำส่งสำนักงานพื้นที่นนทบุรีได้

ข้อมูลตำแหน่งที่ตั้งและสำนักงานพื้นที่สาขา มีดังต่อไปนี้

สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางบัวทอง

 • 36/668-670, ถนนตลิงชัน-สุพรรณบุรี, ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี, 11110
 • โทร. 0-2571-2484 – 6

สำนักงานสรรพากรพื้นที่นนทบุรี 1

 • อาคารชีวะศิริ เลขที่ 88/88 หมู่ที่ 3 ถนนรัตนาธิเบศร์ ตำบลไทรม้า
 • อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000
 • โทร. 0-2149-9898, 0-2149-9899, 0-2149-9862
 • โทรสาร 0-2149-9863

สำนักงานสรรพากรพื้นที่นนทบุรี 2

 • อาคารเวสตอิน คอมเพล็กซ์ เลขที่ 222, 222/1-2 ถนนรัตนาธิเบศร์
 • ตำบลบางรักใหญ่ อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110
 • โทร. 0-2926-7330, 0-2926-7333
 • โทรสาร 0-2926-5707

อย่างไรก็ตามสำหรับเอกสารก่อนการจักส่งจะต้องตรวจสอบให้ดีก่อนว่าครบถ้วนถูกต้อง บางเอกสารสามารถนำส่งทางออนไลน์ได้ และบางเอกสารจำเป็นต้องส่งตัวจริงผ่านทางไปรษณีย์ตามที่อยู่ และผู้ที่ต้องการนำส่งเอกสารจะต้องตรวจสอบกับทางกรมสรรพากรพื้นที่บางบัวทองก่อนว่าจะต้องนำส่งเอกสารดังล่าวอย่างไร และพื้นที่ไหนบ้าง เพื่อไม่ให้เลยกำหนดเวลาการนำส่งเอกสาร ไม่ว่าจะเป็นเอกสารเรื่องภาษีที่ต้องนำส่ง ฯลฯ

สำหรับเลขประจำตัวผู้เสียภาษีกรณีเป็นบุคคลธรรมดาจะต้องใช้เลขจากเลขประจำตัวประชาชนที่กรมการปกครองเป็นผู้ออกให้ แต่กรณีของนิติบุคคลหรืออื่น ๆ จะต้องใช้เลขผู้ประจำตัวผู้เสียภาษีอากรที่กรมสรรพากรเป็นผู้ออกให้นั้นเอง

เพื่อให้ไม่เป็นเสียเวลาของผู้ที่ต้องนำส่งเอกสารควรจะต้องเช็คกับกรมสรรพากรพื้นที่บางบัวทอง หรือพื้นที่นนทบุรีให้ดีก่อนการจัดส่ง เพราะกรมสรรพากรนนทบุรีมีด้วยกันหลายสาขาย่อย ดังนี้

 • สำนักงานสรรพากรพื้นที่นนทบุรี 1
 • สำนักงานสรรพากรพื้นที่นนทบุรี 2
 • สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองนนทบุรี 1
 • สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองนนทบุรี 2
 • สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปากเกร็ด 1
 • สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปากเกร็ด 2
 • สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางกรวย
 • สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาไทรน้อย
 • สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางบัวทอง
 • สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางใหญ่
 
โทร.081-931-8341

Leave a Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

Scroll to Top