ฝึกงานสำนักงานบัญชี ภูเก็ต รายงานฝึกงาน สำนักงานบัญชีฝึกงาน สำนักงานบัญชี เชียงใหม่ ฝึกงานบัญชี 2564

Click to rate this post!
[Total: 1 Average: 5]
ฝึกงานสำนักงานบัญชี
ฝึกงานสำนักงานบัญชี

ทำไมนักบัญชีควรต้องฝึกงานสำนักงานบัญชีก่อนทำงานจริง

หลักจากที่เรียนมาทางด้านบัญชี การเงินแล้วแน่นอนว่าผู้เรียนจะต้องมีการผ่านสนามดูบ้าง เพื่อให้สามารถเคยชิน รวมทั้งสามารถปรับตัวให้เข้ากับงานที่จะทำอยู่จริง ๆ ได้นั้นเอง

         ลักษณะการฝึกงานสำนักงานบัญชี

แม้ว่าจะจบด้านการบัญชีมาโดยตรง แต่เมื่อไปฝึกงานก็จะต้องแยกแผนกภายในสำนักงานบัญชี เช่นผู้ฝึกงานอาจจะได้อยู่ในส่วนแผนกตรวจสอบบัญชี และได้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบเอกสารด้านการบัญชี มีการจัดทำงบการเงิน รวมทั้งได้ดูเอกสารจริงว่าจะต้องมีเอกสารประกอบอะไรบ้าง

ประโยชน์ที่ผู้ฝึกงานสำนักงานบัญชีจะได้รับ มีดังต่อไปนี้

  1. ความรู้ทางทฤษฎี

ในส่วนตรงนี้ ผู้เรียนจะได้รับความรู้ความเข้าใจจากการเรียนที่ผ่านมา ว่าความรู้ทางทฤษฎีสามารถนำมาประยุกต์ใช้ได้ในการปฏิบัติงานอย่างไรได้บ้าง รวมทั้งแนวทางการทำงานจริงของบุคลากรในสำนักงานบัญชีจะทำให้ผู้เรียนได้รับความรู้ว่าการลงมือปฏิบัติงานจริงจะมีขั้นตอน วิธีการรวมทั้งหลักการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นได้อย่างไรบ้าง เมื่อต้องทำเอกสารจริงผู้เรียนจะสามารถปรับตัว และได้ทดลองทำงานจริงเพื่อช่วยให้เกิดการพัฒนาทางด้านทักษะให้มีมากยิ่งขึ้น ตลอดจนรู้จักแก้ปัญหาเฉพาะทางโดยนำความรู้ทางทฤษฎีที่มีอยู่มาปรับใช้เองได้

  1. ความรู้ทางด้านการลงมือปฏิบัติงาน

สำหรับการทำงานเพื่อให้เกิดการปฏิบัติงานจริงเป็นเรื่องจำเป็นและสมควรอย่างยิ่ง เพราะแม้ว่าจะเคยได้ลองทำแบบฝึกหัดมามากเท่าไร แต่ถ้าไม่เคยลองลงสนามจริงเพื่อลงมือทำจริง ก็เปล่าประโยชน์ไปเสียอย่างนั้นเอง ผู้เรียนบัญชีจึงจำเป็นต้องฝึกงานสำนักงานบัญชีเพื่อเรียนรู้การทำงานโดยนำความรู้ที่มีมาใช้ ร่วมด้วยกับการรู้จักการทำงานเป็นทีม และรู้จักการทำงานอย่างมืออาชีพนั้นเอง ยิ่งเมื่อผู้ฝึกงานได้ปฏิบัติงานเยอะเท่าไร ก็จะเรียนรู้การใช้อุปกรณ์สำนักงานได้อย่างคล่องแคล่วด้วยเช่นกัน เรียนรู้จักการจัดการ จัดเก็บข้อมูลได้อย่างเป็นระบบระเบียบ เข้าใจการทำงานของสำนักงานบัญชีอย่างแท้จริง

  1. สะสมประสบการณ์

เพราะประสบการณ์เป็นเรื่องที่ต้องอาศัยความชำนาญในการฝึกฝน การให้ผู้ฝึกงานได้ทดลองนำทักษะที่มีมาใช้ให้เกิดประโยชน์ จะช่วยพัฒนาความสามารถในการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจน ผู้ฝึกงานสามารถต่อยอดการทำงานจากปัจจุบันไปสู้อนาคตได้ เพราะแม้ว่าจะดูเหมือนสำนักงานบัญชีจะมีความคล้ายคลึงกันเสียส่วนใหญ่ แต่ในความเป็นจริงแล้ว ก็จะมีในเรื่องของการทำงานของแต่ละองค์กรที่มีลักษณะการจัดการงานที่แตกต่างกันออกไป ดังนั้นหากผู้ฝึกงานได้ทักษะความสามารถในการสะสมประสบการณ์มามากเท่าไร ก็ช่วยให้ต่อยอดความสำเร็จในด้านทางทำงานได้ดีมากยิ่งขึ้นเท่านั้น

  1. พบเจอและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้

สำหรับการฝึกงานสำนักงานบัญชีผู้ฝึกงานจะได้เจอปัญหาจริง แบบไม่มีตัวแสดงแทน และได้เรียนรู้ถึงการแก้ไขปัญหาอย่างมืออาชีพ รวมทั้งการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าที่เกิดขึ้นได้เป็นอย่างดี เช่น ผู้ฝึกงานอาจจะพบว่าปัญหาส่วนใหญ่เกิดจากการส่งมอบเอกสารช้า ทำให้การตรวจสอบบัญชีไม่เป็นไปตามเวลาที่กำหนด ซึ่งก็อาจจะร่วมแก้ไขปัญหาที่สามารถทำให้การส่งมอบเอกสารเร็วตามกำหนดได้ เป็นต้น

 
โทร.081-931-8341

Leave a Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

Scroll to Top